Bemutatkozás

A Magyar Házak a szerbiai, romániai (bánsági), szlovéniai és horvátországi magyar közösségek fizikai közelségében új platformokat kínál fel a döntően már szórványban élő magyar nemzetiségnek és a magyar-magyar, magyar-román, magyar-szerb, magyar-szlovén és magyar-horvát nemzetpolitikai kapcsolatoknak és intézményeknek. A Magyar Házak tevékenységi területe a jelenlegi Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) eurorégió szerbiai és romániai területe, vagyis a szerbiai Vajdaság, a romániai Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyék, valamint Horvátország, Dalmácia, Szlovénia, mindazon területek ahol a tágan értelmezett magyar kultúrának és közösségi jelenlétnek az utóbbi évszázadokban feladatai, emlékei, érdekei és lehetőségei jöttek létre és maradtak fenn napjainkig.

Nagyszabású rendezvény zajlott a Délvidék Házban

Bezárta kapuit a 3 napos 30. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem, melyet
2018. június 15-17 között a Délvidék Házban rendezett meg a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének, Csongrád megyei szervezete. Az ünnepélyes megnyitó után a zárt körű esemény résztvevői, a program szerint az alábbi, nagy érdeklődéssel várt előadásokat hallgathatták meg.

1. Dr. Sallay Gergely Pál: Az első világháború hatásai az osztrák-magyar
kitüntetési rendszerre
2. Dr. Prohászka László: Első világháborús sapkajelvényekkel kapcsolatos
azonosítási lehetőségek   
3. Dr. Tóth István – A szegedi 46-osok és emlékművük kálváriája
4. Dr. Pandula Attila: A Felvidéki Emlékérem
5. Dr. Torbágyi Melinda: Bor és mámor – Dionysos az antik
éremverésben
6. Dr. Török Pál: Bor és mámor az éremművészetben
7. Tóth Sándor: A szegedi érmészet a XX. század második felében
8. Dr. Zbysek Šustek: Az osztrák-magyar bankjegyeken levő MAGYARORSZÁG felülbélyegzések hamisítványainak kérdése
9. Dr. Vida István – Római ólompecsétek
10. Dr. Kiss József Géza – Az Árpád-házi uralkodók pénzeinek szigláiról
11. Ujszászi Róbert: I. Ulászló pénzverése
12. Dr. Tóth Csaba – Tündérkert ezüstje

Az előadások közötti szünetekben  Hajdu Béla és dr. Molnár István gyűjteményéből összeállított kiállításban gyönyörködhettek a Nyári Egyetem vendégei.

A magyarok összefogása néhányszor világtörténelmet írt

Milyen üzenete van napjainkban Trianonnak?

100 évvel azután, hogy a környező államok megszállták a történelmi Magyarország területének nagyobbik részét és 98 évvel azt követően, hogy a megszállást törvényesíteni kívánó békediktátumot 1920. június 4-én Magyarország kénytelen volt aláírni, Trianon üzenete jottányit sem változott: a demokratikus és szociális jelszavakkal történő – világtörténelmileg első – tömeges visszaélés, a tények korlátok nélküli hamisításának legalizálása, a civil lakosság ellen elkövetett tömeges erőszakos cselekmények, valamint az európai diplomácia 20. századi züllöttségének első nagy bemutatkozása található a trianoni drapériák mögött. Ma a Trianont követő negyedik-ötödik magyar generáció számára, továbbra is az első lépés megtétele van napirenden, megismerni a 100 évvel ezelőtti események valódi szereplőit, valódi mozgatórugóit és valódi következményeit.

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Adhat egyfajta megnyugvást a határon túli magyarok számára?

Azt hiszem, a külhoni magyaroknak nem megnyugvásra van szükségük, hanem valódi egyéni és közösségi lehetőségeik birtokbavételére. Ennek a munkának az első nagy feladat együttese annak a szimbolikus és anyagi kárpótlási folyamatnak a megindítása és végig vitele, amely az utóbbi évszázad kisebbségi sorban elszenvedett jogtiprásait, a magyar intézményhálózat meggyengítését és megszüntetését, a tulajdonviszonyok megváltoztatását, az etnikai viszonyok állami eszközökkel történő mesterséges átalakítását, a magyarokkal szemben az emberi jogok kollektív megsértését is magában kell, hogy foglalja. Ezt követően kerülhet sor arra, hogy a Kárpát-medencében újra egységes és organikus magyar önkormányzati, egyházi és civil közösségi intézményrendszer alakulhasson ki és a magyar nemzeti közösség ereje, történelmi tapasztalata és innovációja újra betölthesse küldetését valamennyi a Kárpát-medencében együtt élő nemzetiség hasznára és boldogulására.

Manapság egyes politikai erők szívesebben látnák hazánkban azokat, akiknek nincs magyar gyökerük, minden támogatást megadva nekik. Eközben azoktól, akik az elcsatolt országrészben élnek jogokat vonnának el. Milyen veszélyekkel jár ez?

Magyarország a saját sorsán, 20. századi történelmi tragédiáin keresztül szenvedte meg a koncepciózus bevándorlás- és nemzetiségpolitika hiányának brutális következményeit. Magyarországon helyre kell állítani a „Többes szám első személy” szalonképességét, becsületét, majd primátusát. Öntudatos, jó reagáló képességű, sokszínű és befogadó nemzeti közösség kizárólag ennek az előfeltételnek az elfogadásával jöhet létre. Talán nem véletlen, hogy Trianon után 100 évvel ennek a felismerésnek Európában éppen mi, magyarok vagyunk a zászlóvivői. Jó hír, hogy a történelemnek nincs vége, a meccset még nem fújták le, sőt, ennek a mérkőzésnek belátható időn belül nem lesz vége. A magyarok összefogása néhányszor világtörténelmet írt. A pálya szabad, a labda nálunk.

forrás: https://szegedma.hu/2018/06/a-magyarok-osszefogasa-nehanyszor-vilagtortenelmet-irt

Délvidéki Magyar Golgota 1944-1945

A Trianon Múzeum 2012-ben létrehozott vándorkiállítása 18 darab nagy méretű tablón mutatja be az 1944-45-ben lezajlott véres események előzményeit, történetét, és utóéletét.

A tablósorozat számba veszi a szerb-magyar viszony történelmi mérföldköveit, azaz az I. világháború előtti helyzetet, a Délvidék szerb megszállásának, a jugoszláv állam kialakulásának történetét éppúgy, mint a Délvidék 1941-es visszacsatolását, majd az újbóli szerb hatalomátvételt követő vérengzéseket. Az etnikai tisztogatások általános jellemzői mellett egy-egy tablót szenteltünk a Délvidék egyes településein (Újvidék, Csurog, Óbecse, Zombor, Bajmok, Szabadka, Magyarkanizsa, Martonos, Adorján) lezajlott kegyetlenkedéseknek, valamint a tisztogatások német nemzetiségű és papi hivatást viselő áldozatainak. A záró tablón a meggyilkoltak további sorsáról olvashatunk.

A tárlat szeptember közepéig megtekinthető a Délvidék Házban minden hétköznap 8:00-16:00-ig.

Interaktív történelem óra

Az iskolai szünidő közeledtével a Délvidék Házban ismét nagy sikert aratott a „Kézbefogott történelem” elnevezésű interaktív történelemóra. A Tisza-parti Általános Iskola diákjai a történelmi relikviákat kézbe fogva ismerhették meg a Nagy Háború történéseit, eseményeit. A történelem órát Szanka József csatatérkutató és relikviagyűjtő tartotta. Gyűjteménye több tízezer darabos, melynek egy részét most szívesen bemutatja az iskolásoknak. Olyan történelmi tárgyakat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket ismertet, melyekhez máshol nem jut hozzá az érdeklődő. Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődő iskolás csoportokat erre az egyedülálló programra.

Rendezvény partnerünknél a Nagy-Magyarország Parkban

Június 4-e nem csupán a trianoni békediktátum aláírásának dátuma, de a nemzeti összetartozásé is.

 

 

Az összmagyar emléknap létrejöttéről 2010-ben alkotott törvényt a magyar országgyűlés. Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy számvetést készítsünk: mi az, ami összeköt bennünket, mi az aktuális feladatunk és a közös reményünk az elkövetkezendő száz évre. Sőt, megmutathatjuk azt is, hogy az elszakítottság ellenére létezik a nemzeti összetartozás.

Az Isztimérhez tartozó királyszállási Nagy-Magyarország Parkban több száz magyar fiatal gyűlt össze Erdélyből, Szlovákiából, Lengyelországból, Ukrajnából, az Amerikai Egyesült Államokból és Ausztráliából, hogy közösen ünnepeljen – és gyászoljon.

A míves fakapu előtt buszok várakoztak. Egyiken szlovák, másikon ukrán, a harmadikon pedig román rendszám volt olvasható. A járművekről lefelé hömpölygő fiatalok mégis magyar nyelven szólaltak meg.

A különböző országokból érkező, ám egy közös nemzethez tartozó fiatalok öltözetükben is egyek voltak: fehér pólójukon vörösen izzott a Rákóczi Szövetség felirat, mely egyesület 1989 óta végzi munkáját a határon túli magyarság ügyének érdekében. Ők jegyzik a királyszállási Nagy-Magyarország Parkban június 4-ére szervezett rendezvényt is, a várpalotai Trianon Múzeum dolgozói mellett.

Középen Kalló Zoltán Henrik Prima Primissima-díjas előadóművész, tőle balra Kolti Helga színművésznő. A Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekarral kiegészülve zenélte
Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Értjük egymás hangját és nyelvét – tért rá a lényegre Erdélyi Claudia szerkesztő-műsorvezető, aki egyben a programsorozat házigazdája is volt. Az üzenet a zene nyelvén is megszólalt, ebben Garamvölgyi Anett kobzos-énekes, Kalló Zoltán előadóművész, Kolti Helga színművésznő és a Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar közreműködött.

Bár külhonból érkeztek, magyarul beszélnek, álmodnak és gondolkodnak
Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Ti nem turisták, nem vendégek vagytok itt. Ti itthon vagytok. Otthonról hazajöttetek – köszöntötte a fiatalokat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, majd beszédét egy tapsvihart követően folytatta: – Amikor Kövér László házelnök úrral beadtuk a nemzeti összetartozás napjáról szóló törvényt, célunk volt, hogy egyfajta hármasság jegyében láttassuk Trianon katasztrófáját. Elsőként ugyanis a gyásszal és a könnyekkel kell megküzdenünk. Ezt követően az igazságot kell kimondanunk Trianon ügyében, azt, hogy a nagyhatalmak összeesküvése jelentette a tragédiát. Végül pedig legyünk büszkék arra, hogy mindezek ellenére itt vagyunk! – fogalmazott.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte a megjelenteket
Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Mint Semjén Zsolt elmondta, azért, hogy az elszakított nemzetrészek magyarsága megmaradjon, az erős Magyarországon kívül négy dolognak kell még teljesülnie. Annak, hogy a pedagógusok – az óvodától az egyetemig – az identitás megőrzésén, támogatásán dolgozzanak; hogy egyesítve legyen a nemzeti közjog; hogy támogassák a külhoni magyar etnikai pártokat; és szükséges a gazdasági megerősítés is.

Takaró Mihály, a nemzet irodalomtanára
Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Érdekes nép a magyar – üdvözölte a megjelenteket Takaró Mihály író, irodalomtörténész –, hiszen egyszerre ünnepel és gyászol. Gyászolja a hatalmas veszteséget, amely Trianon miatt érte, ugyanakkor ünnepli a nemzeti összetartozást, amely túlmutat a határainkon – hangsúlyozta.

Mintegy kétszáz fiatal vett részt a királyszállási nemzeti összetartozás napján
Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A gondolatokat Soós Andrea előadóművész támasztotta alá Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című művének megelevenítésével, a Piros szív, fehér hó, zöld levél című dal alatt pedig a fiatalok emelték égbe a Magyarországtól elcsatolt Beregszász, Csíkszereda vagy éppen Szabadka nevét.

Soós Andrea előadóművész Dsida Jenő művével kápráztatta el a közönséget
Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

forrás:
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kulhoni-magyarok-osszetartozas-szekesfehervar-2377227/

Vasúttörténeti kiállítás nyílt a Délvidék Házban

Vasúttörténeti kiállítás megnyitó

A  25 éves Vasúttörténeti Alapítvány szegedi székhelyén tárolt relikviáiból nyílt kamarai kiállítás 2018.05.24-én csütörtökön a Délvidék Házban. Ezen tárgyak, dokumentumok, fényképek egészen a magyar vasút létrejöttétől napjainkig mutatják be a vasúti élet legemlékezetesebb eseményeit, pillanatait.

A kiállítást megnyitotta Nagy József kuratóriumi titkár. Dr. Szabó László az alapítvány támogatója méltatta a Vasúttörténeti alapítvány hasznos és jövőbe mutató tevékenységét. A továbbiakban Mondi Miklós Zoltán a Szegedi pályavasúti területi igazgatóság vezetője, és egyben az alapítvány elnöke beszélt a magyar vasút múltjáról, jelenéről és jövőjéről, kihangsúlyozva annak felbecsülhetetlen értékeit. A kellemes zenei aláfestésről Semjényi Márton, a szegedi HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola gitár tanszakos növendéke gondoskodott.
A kiállítás megnyitón olyan tárgyakat tekinthettek meg a jelenlévők, melyeknek külön-külön története van. A nagyméretű mozdonyok modelljei és makettjei elsőre megragadják a látogató figyelmét. Egyenruhák, vállapok, jelvények és sapkák idézik fel a vasút ruházatát egykor és ma. Érdekes vasúti tárgyak eszközöket láthatunk az üvegvitrinekben. A kiállítás legnagyobb darabja egy eredeti pályamesteri kézihajtány, melyet még ma is használnak bemutatókon.

Akik részt vettek a kiállítás megnyitón betekintést nyerhettek a vasút kulisszái mögé és olyan szemszögből láthatják a vasút életét, ahogy más módon nem nyílna lehetőség.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2018. május 25-től június 08-ig a Délvidék Házban.
6726 Szeged Közép fasor 1-3. Hétköznapokon 9.00-től - 16.00 óráig.
A kihelyezett szóróanyagokból (újságok, szaklapok, képek…) grátisz elvihető.
Esetleges adományaikat köszönettel vesszük. Az emlékkönyvünkbe tett bejegyzéseiket, aláírásaikat pedig megköszönjük.

Kellemes tárlatnézést kívánunk!

Kézbe fogott tárgyak - Kézbe vett történelem

A délvidék ház adott otthont a „Kézbefogott történelem” elnevezésű interaktív történelemórának, melyen a kisiskolások a történelmi relikviákat kézbe fogva ismerhették meg a Nagy Háború történéseit, eseményeit. A tanulók sok-sok élménnyel gazdagodtak ezen a rendkívüli órán, ahol még korabeli katonai egyenruhákat is felpróbálhattak. A történelem órát Szanka József csatatérkutató és relikviagyűjtő tartotta. Gyűjteménye több tízezer darabos, melynek egy részét most szívesen bemutatja az iskolásoknak. Olyan történelmi tárgyakat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket ismertet, melyekhez máshol nem jut hozzá az érdeklődő. Az élményszerű „töri óra” közelebb hozza a diákokhoz múltunk nagy korszakait, eseményeit és közben megtudhatják a kiállított tárgyak történetét is, és nem utolsó sorban szerethetővé, népszerűvé teszi a tantárgyat.

Színháztermünket ajánljuk

 

Ajánljuk figyelmébe színháztermünket!

 

TÉNYEK és ADATOK

•        240 m2

•        220 férőhelyes

•        Beépített hangosító- és világításrendszer (keverőpult)

•        Projektor, vetítővászon

•        Más helyszín esetén 40 m2 mobilszínpad bérelhető : kül- és beltéren egyaránt

            korszerűen és sokoldalúan felhasználható (bérleti díj és szállítási díj ellenében)

AJÁNLÁS

•        Kiválóan alkalmas nagyobb, reprezentatív események, ünnepségek,          konferenciák, jubileumok, színielőadások, irodalmi estek, szakmai konferenciák, komoly- és könnyűzenei koncertek megrendezésére

•        Az épületben működik a Délvidék Étterem – igény esetén catering szolgáltatás

•        A változásokat rugalmasan kezeljük

BÉRLETI DÍJ

•        14.000,- Ft + ÁFA / óra

•        15.500,- Ft + ÁFA / óra – hétvégi rendezvény esetén

•        Kiváló ár–érték arány a minőségi feltételeket tekintve

Rendezvényéhez helyszínt keres. Jöjjön hozzánk!

         A Délvidék Ház akadálymentes épület

•        Többféle funkcióra alkalmas termekkel rendelkezik

•        60 férőhelyes ingyenes parkoló (parkolóban és a sportpálya területén)

•        Nagy kiterjedésű, parkosított zöldterület övezi

•        A sportpálya lehetőséget kínál szabadtéri rendezvények megrendezésére

•        Mindezt nagyon kedvező áron biztosítjuk vendégeinknek

•        Rendszeres rendezvények esetén további kedvezmények vehetők igénybe

 

A Biopiac télen is vár mindenkit szeretettel

Hetedik éve várja kedves látogatóit a biopiac az újszegedi Délvidék Házban.

A régióban egyetlen ilyen jellegű vásár termelői nem használnak szintetikus műtrágyát, rovar- és gyomírtókat, szemben a hagyományos termeléssel. A bio módon nevelt állatokat nem tartják összezsúfolva, nem kapnak antibiotikumokat, a legelőjét nem műtrágyázzák. Aki szeret tudatosan vásárolni és az egészséges, természetes alapanyagokat helyezi előtérbe, azoknak jó szívvel ajánljuk és várjuk szeretettel.

Nyitva tartás: Csütörtök: 16:00-18:00 Vasárnap: 07:30-11:30

A Tündérkert óvoda karácsonyi műsora

December 15-én pénteken megtelt a Délvidék Ház színházterme sok mosollyal és nevetéssel. A Tündérkert óvoda újra itt tartotta karácsonyi gyermek műsorát, ahol vendégül látták a szülőket, nagyszülőket, testvéreket. Vidám gyermekdaltól volt hangos a Délvidék Ház. Mindenki nagyon jól érezte magát. A műsor végén a kicsiknek ajándékokkal kedveskedtek, míg a szülők állófogadáson vehettek részt.

Kiszelly Zoltán előadása a Délvidék Házban

A DélvidékHázan tartott előadást Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Iskola tanára, aki a Tisza Lajos Közéleti Egyesület meghívására látogatott Szegedre. Az előadás alaptémáját a migrációs válság adta, mellyel kapcsolatban a politológus beszélt a közel-keleti konfliktusról, annak mozgatórugóiról, valamint az Európai Unió szerepéről az események alakulásában. Kiszelly kihangsúlyozta Németország szerepét a migrációs válságban, ugyanis szerinte az ő gazdasági érdekeik mozgatják a migrációt, de összekapcsolta az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust is. A politológus úgy véli, „optimistának kell lenni, ne veszélyként, hanem kihívásként kezeljük az újkori népvándorlást” és ezzel összhangban úgy látja, hogy még nem késő tenni a probléma megoldásának érdekében. Szerinte „az események pontos alakulásában fontos választóvonal 2017: ekkor tartanak választást Németországban, Olaszországban, Franciaországban. Jön a tél, most még van idő meghúzni a vészféket, s erős jogszabályokkal, valamint azok betartásával cselekedhetünk.”

Apró Attila labdarúgó sikeréről

A magyar labdarúgó-válogatott 30 év és 14 sikertelenül megvívott selejtezősorozat után harcolta ki, hogy ott lehet a jövő évi franciaországi Európa-bajnokságon. A nemzeti együttes ugyanúgy harmadik helyen zárta a kvalifikációs sorozatot, mint az előző Eb- és vb-selejtezőt, csakhogy ezúttal ez nem kiesést jelentett, hanem pótselejtezőt, mivel 16-ról 24 csapatosra emelték a kontinenstorna létszámát. Bernd Storck csapata az úgynevezett play-offban a norvégokat kettős győzelemmel múlta felül és jutott ki az Eb-re. A magyarok az elmúlt 14 selejtezősorozatban nem jártak sikerrel, az 1986-os vb-szereplés után hét-hét Eb-ről és vb-ről maradtak le. Legtöbbször – szám szerint nyolcszor – csak negyedik helyen végzett a csoportjában a csapat. A történelminek mondható sikerről Apró Attila, a délvidéki labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a következőképpen nyilatkozott a Magyar Szónak: – Az egész selejtezősorozatot teljes mértékben szurkolói hozzáállással követtem végig, nem pedig szakmai szemmel. Ezért nagyon boldog vagyok. Magyarország erőfeszítéseit megjutalmazták az égiek. Mérkőzéstaktikailag logikusan folytatódott a Dárdai Pál által elindított tendencia, azaz a papíron gyengébb csapat próbált masszívan, hiba nélkül védekezni, és ezt fókuszáltan meg is valósították a játékosok. Ami nagyon tetszett, hogy Dárdai óta nincsenek bizonytalan arcok, hiszen mindenki tudja a feladatát, és végig arra koncentrál, még ha az a feladatkör most még igen egyszerű is. Alapként ez már nagy előrelépés volt, aztán Storck hozzátette a külsős objektivitását, és azzal növelte a lehetőségeket, hogy nem korlátozódott a keretet illetően azokra a játékosokra, akik szinte megszokásból voltak válogatottak. Megfelelő karaktereket keresett az adott feladatkörökhöz, akik esetleg jobb statisztikával képesek megoldani a posztfeladatokat, mint az addig favorizált játékos. Ehhez társult még egy tudatos koncepció, forgatókönyv a meccsekhez, amit következetesen sikerült véghez vinni a játékosok terhelés-pihenés arányának beállításával. A játékosok közül szerintem mindenki hozta a saját maga maximumát. Bárkiket is sorsolnak a magyar válogatottal egy csoportba, azt megtisztelőnek kell venni, és szerényen készülni ellenük. Tovább kell keresni azokat a karaktereket, akik nemzetközi potenciált rejtenek magukban, és katalizálni a karakterfejlesztésüket, mert hiba lenne ezzel az állapottal így megelégedni… A magyar nemzeti válogatott sikere biztosan kihat a délvidéki válogatott jövőjére is, hiszen egyre kevésbé fordul majd meg a játékosaink fejében, hogy szégyellniük kellene nemzetiségüket futballberkekben. Forrás: www.magyarszo.com

A Felvidéket is legyőzte a Délvidék Válogatott

Második nemzetbeli mérkőzését is megnyerte a délvidéki válogatott, miután kedden Bősön 2:1-re diadalmaskodott a Felvidék legjobbjai ellen. A június folyamán megalakult délvidéki csapatnak ez volt a harmadik mérkőzése, eddig hibátlan a mérleg, július 31-én nem hivatalos mérkőzésen, a magyarországi Kelebia csapatának pályaavatóján 2:1-re nyert Apró Attila együttese, majd szeptember 28-án Mórahalmon, első nemzetközi mérkőzésén a szerbiai horvátok válogatottját győzte le 3:0-ra, ezúttal pedig a Felvidék ellen hagyta el győztesen a pályát a délvidéki alakulat. A mérkőzéssel kapcsolatban Apró Attila Újvidéki Rádiónak tett nyilatkozata az alábbiakban meghallgatható: [link]

Terembérlés

Miért érdemes nálunk tartani a rendezvényeket? A Délvidék Ház akadálymentes épület, többféle funkcióra alkalmas előadótermeink vannak, 60 férőhelyes ingyenes parkolóval rendelkezünk, nagy kiterjedésű zöldterületünk van, sportpályánk révén kitűnő lehetőséget kínálunk szabadtéri események megrendezésére. Mindezt nagyon kedvező áron kínáljuk kedves vendégeinknek. Rendszeres rendezvények esetén további kedvezményeket tudunk biztosítani.

Színpadbérlés

Korszerű és sokoldalúan felhasználható mobilszínpadunk 2 m x 1m-es elemekből áll, melyek igény szerint változtathatók. Maximális méret: 40 m2 Magasság: 30, illetve 50 cm A színpadhoz külön megrendelés szerint oldalsó borítást (szoknya), pulpitust, paravánt és hangosítást is biztosítani tudunk. A színpad tökéletesen alkalmas komoly és könnyűzenei koncertek, táncos és színi előadások, gyermekműsorok, konferenciák, szakmai előadások lebonyolításához kül- és beltéren egyaránt. Megrendelőlap letöltése

Megalakult a Délvidéki Magyar Labdarúgó Műhely

2015 júniusában megalakult a Délvidéki Magyar Labdarúgó Válogatott, mely a labdarúgáson keresztül a nemzeti összetartozás és a magyarságtudat erősítését, valamint annak az elvnek a hirdetését tűzte ki célul, hogy függetlenül attól, hogy ki hol él, egy nemzetet alkotunk. Mivel mind a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft mind a Délvidéki Magyar Labdarúgó Válogatott fontos célja az, hogy értéket teremtsen a délvidéki magyarság életében, a közös cél elérése érdekében együttműködés jött létre a két fél között, mely révén létrejött a Délvidéki Magyar Labdarúgó Műhely, amely a szegedi Délvidék Házban talált otthonra. Az együttműködés első fontos lépéseként október 16-án, pénteken a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft és a Délvidéki Magyar Labdarúgó Műhely közös szervezésében a Délvidék Házban egy konferencia kerül megrendezésre, amelynek a keretén belül bemutatkoznak a külhoni magyar labdarúgó válogatottak és konzultációt folytatnak egy hosszútávú együttműködés lehetőségeiről.

Rendezvényház átadás a korszerűség jegyében

Mozgáskorlátozottakkal járták be a felújított újszegedi Rendezvényházat Épületbejárással egybekötött zárórendezvénnyel avatták fel az újonnan elkészült Újszegedi Rendezvényházat. A 69,5 millió forintos Európai Uniós beruházás részeként olyan rendezvényközpont jött létre, melyet a fogyatékkal élők is könnyedén használhatnak. Az ünnepségen részt vett Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Font Sándor, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Tóth Margit, a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, valamint Molnár Csaba a Rendezvényház ügyvezető igazgatója. A Dél-Alföldi Operatív Program segítségével projektarányosan akadálymentesítették és korszerűsítették a közösségi kiállítóteret, felújították a termeket és a színháztermet, valamit az épület belső udvara is megszépült. A záró rendezvény sajtótájékoztatóján Magyar Anna elnök Braille-írással készült információs füzeteket adott át Vaskóné Kiss Évának, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete elnökének, hiszen a felújítási projekt szerves részét képezték a mozgássérültek, a hallássérültek valamint a vakok és gyengénlátók életét megkönnyítő újítások is. Magyar Anna elmondta: ?Külön öröm számomra, hogy a felújítással és az akadálymentesítéssel a kultúra mindenki számára elérhetővé vált.?. Az eseményen részt vett Font Sándor a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is, aki beszédében kiemelte, hogy az esztétikum és az esélyegyenlőség jegyében egy olyan modern rendezvénycentrum jött létre, melyre méltán büszkék lehetnek a szegediek. A sajtótájékoztatót követően Molnár Csaba, az Újszegedi Rendezvényház ügyvezető igazgatója a meghívott mozgáskorlátozottakkal együtt körbejárták az épületet. A mozgáskorlátozottak kipróbálták az akadálymentesített termeket és meghallgatták az új hangtechnikával felszerelt színházteremben Dinnyés József zenei előadását is. Tóth Margit beszédében hangsúlyozta, mennyire jól esik nekik ez az odafigyelés. ?Köszönjük a Csongrád Megyei Önkormányzatnak, hogy odafigyel ránk, mozgáskorlátozott emberekre is?- mondta beszédében. A beruházás összköltsége 69,5 millió Ft volt, melyhez a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat 19,7 millió forinttal járult hozzá.

Balog Zoltán miniszter a Délvidék Házban

„Az nagy szó, ha egy gyereket nevel valaki. A gyerek elkezdi figyelni azt a felnőttet, apróra szétszedni a jellemét, próbára tesz, mennyire lehet neki hinni, bízhatik-e benne, igaz ember-e vajon? S ha olyan, amilyennek remélte, egyszeriben úgy érzi, megtalált valakit, akit már régen keresett.” – Szabó Magdának ezen gondolataival méltatta tegnap, április 3-án Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a szegedi ÁGOTA Alapítvány, és egyúttal a magyar gyermekvédelem munkáját a Délvidék Házban. Az ÁGOTA Alapítvány szegedi munkamegbeszélésén, amelyen több száz nevelőszülő és szakember vett részt, Balog Zoltán kiemelte: az állami gondozott gyermekek családra találásában, és családban történő neveltetésük érdekében a kormány az elmúlt években számos sikeres lépést tett. Korábban mintegy 1200 főállású nevelőszülő volt hazánkban, a kormány intézkedései révén azonban 3500 fővel bővült azok száma, akik főállásban gyakorolják ezt a hivatást. A korábbinál magasabb színvonalú képzést vezettek be a nevelőszülők számára, és folyamatban van a szociális ágazatban dolgozó nem diplomások számára egy, a pedagógusokéhoz hasonló életpálya-modell kidolgozása is. Balog Zoltán elismerő szavakkal méltatta a gyermekvédelemben dolgozó munkatársak áldozatos munkáját éppúgy, mint a szegedi ÁGOTA Alapítvány tevékenységét, mely – mint mondta – hatékony gyakorlati, módszertani, szakmai tapasztalatokkal segítette a kormány munkáját a szociális szférát érintő új változtatások terén. A rendezvényén Bohács Zsolt, Farkas Sándor és B. Nagy László képviselőjelöltek jelenlétében az ÁGOTA Alapítvány vezetője, Kothencz János köszönetét fejezte ki a Csongrád megyei kormányszervek számára. Mint elmondta: az ÁGOTA Alapítvány eredményei a helyi állami szerepvállalás mellett a Szeged-csanádi Egyházmegye támogatásának is köszönhetők. Kiss-Rigó László megyés püspök beszédében kiemelte, hogy egy társadalom egészségét alapvetően meghatározza, mennyire működik a társadalom egyes csoportjai között a szolidaritás és együttműködés. „Egyházmegyénk fontosnak tartja, hogy ebben segítséget nyújtson a társadalomnak a maga eszközeivel a gyermek- és ifjúságvédelem területén is.” A jelenlévők reményüket fejezték ki az állam, a szociális ágazat gyakorlati munkát végző szervezetei és az egyház jövőbeni, hatékony együttműködését illetően.

Magyarország a Balkán kapujában

Magyarország a Balkán kapujában - Az európai integráció bővítésének kérdőjelei címmel, hetedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Fiatal Társadalomtudósok Konferenciáját 2014. április 3-5-ig, melynek helyszíne idén a szegedi Délvidék Ház és a szabadkai városháza volt. A 2014-es FiPoli célkitűzése a nemzeti érdek három nagy fontossággal és aktualitással bíró pillérének – az európai integrációnak, a környező országokkal kialakított stratégiai partnerségnek és a nemzetpolitikának – ismételt körüljárása, amely nagyban meghatározza nem csak Magyarország, de Szerbia és a délvidéki magyarság mozgásterét és célkitűzéseit is. A konferencia ünnepélyes megnyitóján Bagi Zoltán, Losoncz Alpár, Szabó Pál Csaba, Krizmanits József és Gulyás László mellett részt vett Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese is, aki a konferencián szakmai előadást tartott. A megnyitón a társadalomtudományi stúdiumokat folytató hallgatóknak, fiatal társadalomtudósoknak szóló szakmai fórum megálmodója és szervezője, Krizmanits József köszöntő szavai után Szabó Pál Csaba, a Délvidék Ház igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Szabó Pál Csaba kiemelte: egy társadalom megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az abban zajló politikai és történeti-teoretikus folyamatok milyen viszonyban, kellő összhangban állnak-e egymással. Mint mondta: a magyarság sikere a társadalmat irányító politikai erőknek, valamint az új kihívásokra folyamatosan választ kereső tudománynak a kölcsönös, jó párbeszédén múlik. A Délvidék Ház – a Magyar Házak intézményhálózat anyaintézményeként is - e két szempontrendszer közötti együttműködési technikák kidolgozójaként és kipróbálójaként ezt a szerepet vállalta magára. A nyitókonferencia után szakmai előadások következtek, melyeken a felszólalók történeti, filozófiai, szociológiai szempontú megközelítésekkel is színesítették a témához kapcsolódó előadásaikat. A fiatal politológusok tudományos eredményeiket a hallgatói szekciók keretében mutatták be. Az előadásokon a résztvevők megismerkedhettek a szerbiai és délvidéki magyar társadalomtudományi szakma kutatóival és elemzőivel, a témában folyó legújabb kutatásokkal és aktuális kérdésekkel is.

Minden vasárnap Biopiac!

Immár három éve nyitotta meg a Délvidék Ház elődje, és az Asa-Ram Alapítvány Csongrád megye első biopiacát az újszegedi Délvidék Ház parkolójában, a Közép fasor 1-3 alatt, ahol ünnepnapok kivételével minden vasárnap 7 órától 11 óráig várjuk kedves vásárlóinkat. A piacon csak bio tanúsítvánnyal ellátott termékek kaphatók, a vásárlókat biozöldségek, gyümölcsök, beföttek és tészták, mézes portékák és bioborok széles választéka várja.

Tisza Föld Ember

Határon átnyúló kulturális útvonal létrehozása a Tisza mentén 2012. januárjától 2013. tavaszáig tartó, mintegy 200 000 E összfinanszírozású projekt során három partner, a MNL Csongrád Megyei Levéltára, mint vezető Partner, a Délvidék Ház Nonprofit Kft. és a zentai Történeti Levéltár célja az volt, hogy a Tisza folyó vonala mentén húzódó településeket összekötve, határon átnyúló kulturális útvonalat alakítson ki, kiemelve a települések kultúrtörténeti jellegzetességeit. A projekt vállalt feladata volt a Tisza vonala mentén kialakítandó kulturális útvonal létrehozása, mely útvonal a helyi társadalmat, és a turizmust egyaránt szolgálja és javítja az együttműködést a népcsoportok, vallási etnikai közösségek között. A projekt során feltártuk és összegyűjtöttük azokat a kultúrtörténeti értékeket, melyek összekötik a projekt akcióterületét, hogy ezeket az értékeket megismertesse a társadalom szélesebb rétegeivel, valamint kiemelje és kihasználja ezen értékek turisztikai vetületét. A települések láncát a Tisza vonala mentén húzódó kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő és lehetőség szerint vegyes etnikai összetételű települések adják. (Csongrád, Szeged, Ópusztaszer, Hódmezővásárhely, Deszk, Röszke, Horgos, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Mohol,Óbecse) A fentiek feltárását, kutatását, szakmai háttéranyagát a levéltárak (de elsősorban a MNL Csongrád Megyei Levéltár) biztosították, és munkájukat összefoglalva készült el egy ún. érték-vonzerő leltár. Az értékleltár alapján elkészült egy kulturális útvonalat leíró turisztikai szakmai tanulmány és marketingterv, azaz egy útikönyv, továbbá ez szolgált alapanyagul a létrejött vándorkiállításhoz is. Minden kiadvány két nyelven jelent meg, a turisztikai kiadványok négynyelvűek. (magyar, szerb, angol, német) Létrejött továbbá egy infografikai honlap, amely egy turisztikai célú weblap, és amely összefoglalja a projektben összegyűjtött történelmi látnivalókat, történelmi helyeket. A projektben két, kultúrtörténeti és turisztikai témájú konferencia is megrendezésre került: egy magyarországi és egy szerbiai helyszínen, melyek előadásanyaga külön konferenciakötetben jelent meg. A projekt során a zentai partner középiskolás tábort szervezett, ezen útvonal mentén. A táborban mindkét nemzet középiskolásai vettek részt, mindkét nemzetiségből. A tábor során a gyerekek megismerték földrajzi környezetüket, illetve egymás kultúráját és hagyományát.

Népzenei minősítő verseny

Csongrádi faluvégen... Pontosabban annak a közepén, az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Házban rendezte a Délvidék Ház Nonprofit Kft., a Nemzeti Művelődési Intézet és a Nemzeti Közművelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája a 17. Térségi és Országos Népzenei Minősítő 2. Csongrád megyei fordulóját. A Népzenei Minősítő megrendezéséhez a Nemzeti Kulturális Alap „Regionális és határon túli felmenő rendszerű versenyek és művészeti találkozók lebonyolítására" kiírt pályázata nyújtott támogatást. Petró Ferenc polgármester úr szívhez szóló gondolatokkal köszöntötte a megjelent 160 népzenészt. Tizenhárom népdalkör, népzenekar és hangszeres szólista jelentkezett most a versenyre, köztük, a megyebelieken kívül, Bács-Kiskun megyeiek is. A zsűri, amelynek tagjai Hajdú Ágota népzenész, zenetanár, Birinyi József népzenész, népzenekutató, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke és Kovács László népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere voltak, ismét nagy megelégedéssel vette számba az országos szinten is erős Csongrád megyei mezőnyt. Egy térségi Dicséretes, három Kiváló, egy országos Bronz, két Ezüst, négy Arany és egy Aranypáva fokozatot osztottak ki. A minősítő verseny zárásaként a népzenészek hosszas konzultációt folytattak a zsűri tagjaival, akik gyakorlatban is jól hasznosítható tanácsokkal látták el őket. Ásotthalom kiváló partnere és házigazdája a népzenei minősítőknek, köszönet a Petőfi Művelődési Ház és az eseményt szervező intézmények munkatársainak.

Délvidéki fotókiállítás

Harminc, többségében táj- és épületfotókból álló kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a Délvidék Ház Kosztolányi Dezső termében (12-es). A fotókiállítás fiatalos lendületű, üde hangulatú képei a Délvidék tradicionális elemeit és tájait friss szemmel mutatja be. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából megvalósult tárlat Radics Karola vajdasági fotós műveiből lett összeválogatva, melyekkel a délvidék több helyszínének hangulatát is megörökítette. A 22 éves lány 18 éves kora óta fotózik, képei több helyi lapban is megjelentek már. Szabadka, Újvidék tájait is megörökítette, de a legtöbb alkotása szülőfalujában, Doroszlón készült.

Bemutatkozás

A Magyar Házak a szerbiai, romániai (bánsági), szlovéniai és horvátországi magyar közösségek fizikai közelségében új platformokat kínál fel a döntően már szórványban élő magyar nemzetiségnek és a magyar-magyar, magyar-román, magyar-szerb, magyar-szlovén és magyar-horvát nemzetpolitikai kapcsolatoknak és intézményeknek.

A Magyar Házak tevékenységi területe a jelenlegi Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) eurorégió szerbiai és romániai területe, vagyis a szerbiai Vajdaság, a romániai Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyék, valamint Horvátország, Dalmácia, Szlovénia, mindazon területek ahol a tágan értelmezett magyar kultúrának és közösségi jelenlétnek az utóbbi évszázadokban feladatai, emlékei, érdekei és lehetőségei jöttek létre és maradtak fenn napjainkig.

Közérdekű adatok

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

   
Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Délvidék Ház

Adószám: 18456712-2-06

Számlaszám: 11100403-18456712-01000003

Dr. Szabó Pál Csaba ügyvezető igazgató (Havi jövedelem bruttó 450.000 Ft)

Felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Ács Ádám (2017-)

Sándor Roland (2016): bruttó 90 e Ft

Dr. Győre Melinda (2016): bruttó 60 e Ft

Titkárság

titkarsag@magyarhazak.hu
Tel.: 62/592-800

 

Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye

 

A Gyermekfilharmónia több mint 20 éve alakult a szentegyházasfalvi (Vlahita) 1.sz Általános Iskola (ma Mártonffi János Iskola) tehetséges diákjaiból.

1982. júniusában a hagyományos tanévzáró iskolaünnepély alkalmával a Haáz Sándor zenetanár által betanított amatőr iskolai rézfúvós-együttes, vonós-együttes és iskolakórus közösen szólaltatott meg pár részletet ismert klasszikus művekből. Az egyedi hangzás és a nagy közönségsiker az új keletű együtteset további munkára ösztönözte.

A 140 diákból álló együttes 1983-ban vette fel a Gyermekfilharmónia nevet, 1985-ben készült el logója Bartha Sándor és Miklóssy Dénes képzőművészek elképzelései alapján. Azóta is létezik az eredeti létszámmal működő kórus és zenekar (100+40), évente 20-30 alkalommal lépnek közönség elé.

Szentegyházán nem lévén zeneiskola, a hangszeresek oktatását ma a Tanulók Háza zenekörein végzi Haáz Sándor és újabban néhány volt tanítványa.

Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, ’90 óta minden nyáron külföldi hangversenykörútra utaznak. Szállításuk három busszal történik, ellátásuk cserekapcsolataiknak köszönhető. Turnékon a gyermekek útinaplót vezetnek, melyek sikeres mondatai helyet kapnak a Filharmónia honlapján, régebben a Szentegyházi Hírlapban közöltük. A tagoknak saját jelvényük, nyakkendőjük, egyenruhájuk van. Hangszereiket javarészt szüleik vásárolják, de az együttes is komoly hangszerállománnyal rendelkezik, amelyből kölcsönöz a gyermekeknek.

Az együttes repertoárja, rövid klasszikus művecskékből, egyedi hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más népek dalaiból áll.

Decemberben gyertyafényes karácsonyi hangversenyeket tart a székelyruhás együttes.

2000. után három CD felvételünk jelent meg.

Szívvel lélekkel

nem csak orvoslásról nem csak orvosoknak. Az előadóval Gazsó L. Ferenc beszélget.

 

 Az est a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Hallgatói Önkormányzatával közösen a Megyei- Egyetemi Student Estek (MESE) keretében kerül megrendezésre

A nemzeti összetartozás napja – több tucat iskolás a Délvidék Házban

Rendhagyó történelemóra keretében több tucat általános iskolás látogatott ma a Délvidék Házba. A június 4-i Nemzeti Összetartozás napi iskolai megemlékezések keretében megszervezett látogatás célja a trianoni békediktátum történetének és következményeinek élményszerű megismerése volt. A 20. század elejének nagy nemzeti tragédiájára való emlékezéshez a Délvidék Ház kiváló lehetőséget kínál, hiszen az épületben több, e témakörrel foglalkozó remek kiállítás is látható. A trianoni döntés előzményeit, és történetét bemutató, tizenhárom kis méretű tabló a Délvidék Ház intézményi elődjének kezdeményezésére jött létre, és rövid, olvasmányos formában, válogatott képanyaggal illusztrálva mutatja be az eseményeket.

A tablók mellett látványos és érdekes kiegészítő elemként a 20. század első feléből származó tárgyritkaságok is megtekinthetők. A Szanka József műgyűjtő anyagából válogatott, vitrinekben elhelyezett tárgyi anyag megrendítő és szép példákat vonultat fel a trianoni nemzetvesztést övező nemzeti fájdalomra. A gyerekek itt nemcsak az irredenta eszméktől áthatott, nemzeti érzésekkel díszített használati és dísztárgyakra csodálkozhatnak rá, hanem olyan eszközökkel is megismerkedhetnek, melyek mára már kikoptak a mindennapi használatból.
A Délvidék Házban látható a Trianon Múzeum, Délvidéki Magyar Golgota 1944- 45 című vándorkiállítása is, mely huszonhat darab nagyméretű tablón mutatja be a második világháború alatti magyarüldözéseket. A szerbek által a délvidéki magyarok ellen elkövetett válogatott kegyetlenkedések történetét megrendítő visszaemlékezések és képanyag ismertetik.
A Bánság, Bácska fizikai közelségében így a szegedi gyerekek valószerű, kézzelfogható ismeretet szerezhetnek a néhány évtizede lezajlott és a Szegedtől csak néhány tíz kilométerre történt véres eseményekről, máig tartó hatásukról.

Átmenetileg a Délvidék Házban látható a Trianon Múzeum legújabb projektjének, az Első Magyar Borszínház programnak az első elemeként létrejött kiállítási installáció is. A hatalmas, ám szétszerelhető, mozgatható installáció egy komplex program keretében népszerűsíti majd hazánk egyedülálló borkultúráját. Az installáció terei bemutatják a magyar csárda jellegzetes hangulatát és eszközeit, a magyar borospincét és az abban használatos borászati tárgyakat, valamint a 20. század elejének kávéházát is. Az installációban látható helyszínek a gyerekek számára egy olyan, letűnt világot közvetítenek, melyekről legfeljebb a dédszülők elbeszéléseiből, vagy a történelemkönyv lapjairól szerezhetnek benyomást. A Tisza-parti Általános Iskola felső tagozatosai, mintegy 50 gyerek az iskola történelemtanárának a vezetésével járták végig a Délvidék Ház tereit.

A kiállítások ismertetésébe részben a Délvidék Ház ügyvezetője, dr. Szabó Pál Csaba is bekapcsolódott, aki a Trianon Múzeum igazgatójaként a Trianon Múzeum Magyar iskola – Magyar feltámadás című 2014-es falinaptárával köszöntötte az iskolásokat. A Nemzeti Összetartozás Napi rendhagyó történelemóra a Délvidék Ház épülete melletti téren felállított hármas halom és Trianon emlékmű előtt ért véget. A Délvidék Házban látható kiállításokkal reményeink szerint megvalósulhat az intézmény azon célja, hogy a jövőben a fiatal korosztály számára minél több lehetőséget biztosítson az iskolán kívüli ismeretközvetítésre, és egyre szélesebb körben hívja fel a figyelmet közös történelmi örökségünkre.

{gallery}2014/06/04{/gallery}